Vol-1221
urn:nbn:de:0074-1221-6


[UYMS 2014 Turkish National Software Engineering Symposium 2014]

UYMS 2014
Turkish National Software Engineering Symposium


Proceedings of the 8th Turkish National Software Engineering Symposium

Güzelyurt, KKTC, Turkey, September 8-10, 2014.


Edited by

Yeliz Yeşilada *
Aysu Betin Can **
Onur Demirörs **

* Middle East Technical University Northern Cyprus Campus (METU NCC), Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC, Mersin 10 Turkey
** Middle East Technical University, Informatics Institute, Universiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:1, 06800, Ankara, Turkey
Table of Contents

Keynote Speaker

Session 1: Çevik Yazılım Geliştirme, Yazılım Üretim Hatları ve Yeşil Yazılım

Session 2: İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Experience 1: Yenilikçi Yazılım Uygulama ve Çözümleri-1

Session 3: Yazılım Proje Yönetimi, Yazılım Ölçütleri, Yazılım Kestirim Yöntemleri

Session 4: Gömülü ve Gerçek Zamanlı Yazılım Sistemlerinin Mühendisliği

Session 5: Mobil Uygulamalar

Session 6: Süreç Modelleme

Special Session: Yazılım Test Mühendisliği

Session 7: Süreç İyileştirme Modelleri

Session 8: Dağıtık Yazılım Sistemlerinin Mühendisliği ve Yazılım Üretkenliği

Session 9: Yazılım Kalite Güvence, Sınama, Doğrulama ve Geçerleme

Experience 2: Semantik Teknolojiler ve Haberleşme Teknolojileri

Session 10: Yazılım Mimarisi, Yazılım Çerçeveleri ve Desenleri

Session 11: Veri yönetimi ve Bulut Sistemleri

Experience 3: Süreç İyileştirme Modelleri ve Çevik Yöntemler

Session 12: Yazılım Kalite Yönetimi

Experience 4: Yazılım Mimarisi, Yazılım Üretim Hatları ve Hazır Ürün Kullanımı

Session 13: Yazılım Geliştirme ve Destek Araçları

Experience 5: Yazılım Proje Yönetimi ve İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Experience 6: Yenilikçi Yazılım Uygulama ve Çözümleri-2


2014-08-31: submitted by Aysu Betin Can, Ahmet Coşkunçay, Özge Gürbüz
2014-08-31: published on CEUR-WS.org |valid HTML5|